Can Yucas

COOKIESBELEID

INFORMATIE OVER COOKIES

In overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), in verband met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, Algemeen Gegevensbescherming (GDPR) en organieke wet 3/2018 van 5 december inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), het is verplicht om de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te verkrijgen van alle webpagina’s die overbodige cookies gebruiken, voordat u navigeer er doorheen.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies en andere vergelijkbare technologieën, zoals lokale gedeelde objecten, flash-cookies of pixels, zijn hulpmiddelen die door webservers worden gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen, en om de site goed te laten functioneren. Door het gebruik van deze apparaten mag de webserver bepaalde gegevens over de gebruiker onthouden, zoals voorkeuren voor het bekijken van de pagina’s van die server, naam en wachtwoord, producten die hem het meest interesseren, enz.

COOKIES ONDER DE VERORDENING EN UITGEZONDERDE COOKIES

Volgens de EU-richtlijn zijn de cookies die de geïnformeerde toestemming van de gebruiker vereisen analytische cookies en advertentie- en affiliatiecookies, met uitzondering van cookies van technische aard en cookies die nodig zijn voor de werking van de website of de levering van diensten. uitdrukkelijk door de gebruiker.

SOORTEN COOKIES VOLGENS HET DOEL

  • Technische en functionele cookies: zijn cookies die de gebruiker in staat stellen door een webpagina, platform of applicatie te navigeren en de verschillende opties of diensten die daarin bestaan ​​te gebruiken.
  • Analytische cookies: zijn cookies waarmee de verantwoordelijke persoon het gedrag van de gebruikers van de websites waarnaar ze zijn doorgelinkt, kan volgen en analyseren. De informatie die via dit type cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van de websites, applicaties of platforms te meten en om browseprofielen aan te maken voor de gebruikers van genoemde sites, applicaties en platforms, om verbeteringen door te voeren. functie van de analyse van de gebruiksgegevens door de gebruikers van de dienst.
  • Advertentiecookies: zijn cookies die het beheer mogelijk maken, op de meest efficiënte manier, van de advertentieruimten die, waar van toepassing, de redacteur heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden weergegeven.
  • Gedragsreclamecookies: verzamelen informatie over de voorkeuren en persoonlijke keuzes van de gebruiker (retargeting) om het beheer, op de meest efficiënte manier mogelijk, van de advertentieruimtes mogelijk te maken die, waar van toepassing, de redacteur heeft opgenomen in een webpagina, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd.
  • Social Cookies: These are set by social media platforms on the Services to allow you to share content with your friends and networks.
  • Sociale cookies: deze worden geplaatst door sociale-mediaplatforms op de Services, zodat u inhoud kunt delen met uw vrienden en netwerken. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere diensten die u bezoekt.
 • Affiliate cookies: hiermee kunt u bezoeken volgen van andere websites waarmee de website een affiliatiecontract afsluit (affiliatiebedrijven).
 • Beveiligingscookies: ze slaan versleutelde informatie op om te voorkomen dat de daarin opgeslagen gegevens kwetsbaar zijn voor kwaadaardige aanvallen door derden.

VOLGENS HET EIGENDOM

 • Eigen cookies: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt geleverd.
 • Cookies van derden: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de redacteur, maar door een andere entiteit die de via cookies verkregen gegevens verwerkt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

CAN YUCAS SLU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Belanghebbende en deelt hem mee dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (AVG), waarvoor de volgende behandelingsinformatie wordt verstrekt:

Doel van de behandeling: zoals gespecificeerd in het gedeelte over cookies die op deze website worden gebruikt.

Legitimatie van de behandeling: behalve in de gevallen waarin het nodig is om op internet te surfen, met toestemming van de belanghebbende (art. 6.1 AVG).

Criteria voor gegevensbewaring: zoals gespecificeerd in het gedeelte over cookies die op internet worden gebruikt.

Mededeling van de gegevens: de gegevens worden niet aan derden meegedeeld, behalve in cookies die eigendom zijn van derden of op grond van een wettelijke verplichting.

Rechten die de belanghebbende helpen: – Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
– Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en beperking of verzet tegen de behandeling ervan.

– Recht om een ​​claim in te dienen bij de Control Authority (www.aepd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:

KAN YUCAS SLU. AV. Isidoro Macabich, Nº26, 3A, – 08700 Ibiza (Illes Balears).
E-mail: administracion@canyucas.com

Scroll naar boven